יפנית אני מדברת אליך / טעימת בירות Kiuchi Brewery

על בירות ביפן ועל טעימת בירות ממבשלת מבשלת קיוצ’י (Kiuchi)