ד”ר נייט וגב’ נלסון

בית המשפט העליון באיווה קבע שמעסיק רשאי לפטר עובדת רק משום שאשתו חוששת לטיב הקשרים ביניהם (ובמילים שלי: חושדת שהם נמשכים זה לזו ומנהלים רומן)