קופסת פלאים

על גלגולה של קופסת עץ אחת של עוגת זאכר טורט מקורית