כשלאון ושמולץ נפגשו / הבירה של גלן ויסקי בר

פעם אחת כששמולץ ישב בגלן לאון הציע לו למבשל בירה ביחד. בירה מיוחדת לחגיגות השלוש לבר. כך נולדה לפני שנה הבירה שמוצעת בחגיגות הארבע לבר וייתכן שתישאר באופן קבוע