על שימאי וגברים אחרים

השימאי השנייה שלי היתה כחולה. הראשונה – היתה אדומה. חוויות משני דייטים.