חיוכים, שמחה, סקרנות, ביישנות וגם רגעי עצב | “בלב אפריקה” – תערוכת צילומים

“בלב אפריקה”: תערוכת צילומים שמשקפים רגעי שגרה אצל ילדים: חיוכים, שמחה, סקרנות, ביישנות וגם רגעי עצב