בירה אש של הדובים | שוק החקלאים בנמל יפו

מישהו כבר בטח אמר פעם: “פלפלים אשר מופיעים במערכה הראשונה סופם להיכנס לבירה במערכה השנייה.” זה יכול היה להיות צ’כוב