נניח שמנכ”לית פורטל יאהו, קרול בארץ, היתה מפוטרת בישראל

על פיטורים בטלפון ועוד