בית כלא של סוד | בתיה שני

המיצג שמציגה בתיה שני ביריד צבע טרי 2018 עוסק באלימות שמכוונת נגד נשים ונגד ילדים ומתרחשת בבית, ‘אלימות בתוך המשפחה’