הסיפור על פאבלו ופיליפ

בשבילי פאבלו נרודה (Pablo Neruda) יהיה תמיד פיליפ נוארה (Philippe Noiret).