שני סיפורי אוכל וספר / יומן אוכל חיפאי

על שתי קפיצות לחיפה, על אוכל ועל שתייה, ועל הספר הראשון של הילה אלפרט “יש מקום בעיר התחתית – יומן אוכל חיפאי”