קוראים לי מירה-בל

הוא היה משפטן, שליט ואיש דת קתולי בכיר. היא היתה נערה פרוטסנטנטית יפהפיה. אהבתם במאה השש-עשרה זיעזעה את סביבתם והם הופרדו בכוח