עיר מקלט – מכירת אמנות למען עמותת א.ס.ף

מכירת אמנות שמחצית מהכנסותיה יוקדשו לתמיכה בעמותת א.ס.ף ובפרט במבקשי מקלט וניצולי מחנות העינויים בסיני