ילדות, בלט ומרק קובה סלק / סוזאנה

מרד הנעורים שלי החל כבר בגיל גן חובה… באמצע שנות העשרים שלי גיליתי מחדש את הבלט ובמקביל גיליתי גם את סוזן דלאל וסוזאנה.