אשה, ניחוח

ריחות הם חלק דומיננטי מאוד בחיים שלי. ואני ככל הנראה בחברה טובה.