עסק משפחתי / מלבי קר וטוב ביפו

ואיך המלבי אתם שואלים? היה שווה את ההליכה הארוכה בשמש ביום שישי לח.