הניו נורמל

כשחברים ומכרים פוגשים אותי הם חושבים, ואף אומרים ש”בהתחשב בכל מה שעברת, את נראית נהדר. אפילו טוב יותר ממה שזכרנו”