אני רוצה, אני רוצה מכונית / Smart

על סמארט ומכוניות אחרות