כשאבני פגש את אלכסנדר | “בית לבירה” – תערוכת עיצוב

שיתוף פעולה בין המחלקה לתקשורת חזותית במכון אבני לבין מבשלת הבירה אלכסנדר