לרקוד, לרקוד, לרקוד / הַרוּקִי מוּרַקַמִי

התוודעתי לכתיבתו של הַרוּקִי מוּרַקַמִי בזכות האקס שלי, ועל כך תמיד אוקיר לו תודה.