יקב יפו ו”בית הגלגלים”: יין עם תווית ייחודית. 100% תרומה

שיתוף פעולה למען הקהילה בין עמותת “בית הגלגלים” ליקב יפו