סבינה סעד: איורים על ניירות עטיפה

תערוכה נוסטלגית של האמנית סבינה סעד : זכרונות שאוירו ונכתבו על ניירות עטיפה ישנים של פירות הדר