(גם) לנו יש ולודרום | ג’ירו ד’איטליה 2018

הוולדרום הראשון במזרח התיכון נחשף היום בתל אביב: זירה מקצועית לרכיבת אופניים ומרוצי אופני מסלול