אשה ברחוב גרוסה המבורגר, ברלין

לא יכולתי להסיר את מבטי מדמות אשה בחלק הימני של פסל הזיכרון ליהודים שגורשו מנקודה זו וניספו במחנות ההשמדה. היא כורעת ברך ומביטה הצידה, אל החלל שמחוץ לקבוצה.