נדיה קומנצ’י ואני / עבר, הווה ולונדון 2012

כשהייתי קטנה רציתי להיות נדיה קומנצ’י. תספורת פוני וחיוך ביישני כבר היו לי מן המוכן.