אל “תצילו” אותי

התגובה שלי לקמפיין “העוגן שלי”: לא, אני לא צריכה שיצילו אותי