אותה הגברת, לא מסוננת. גולדסטאר Unfiltered

ששים ושלוש שנים אחרי השקת בירה “גולדסטאר”, מציעה לנו “טמפו” את ה”גולדסטאר Unfiltered” במהדורה מיוחדת