בזלת דאבל בוק שולטטטטטטתתתתת!

קצת היסטוריה (2009 ואילך), גאווה ישראלית והרבה בירה