ברלין: אטלייה זליי מתארח בבית האֻמָּנויות

13-15.9.2019