Coup de Cœur

במהלך השנים הצטברו בבלוג סיפורים רבים על אירועים, מקומות ואנשים.

אני אוהבת את כל הפוסטים שלי. 
ובכל זאת, יש כאלה שאני אוהבת במיוחד.
בעמוד זה אצרתי אותם.

//

משמאל: תצלום שלי. עבודת גרפיטי של קולקטיב Double Trouble
(Nomen, RAM, UTOPIA) שנוסד בשנת 2015 מאיחוד של שלושה מחלוצי אמנות הרחוב בפורטוגל. הקולקטיב הציג בתל אביב, במסגרת פרויקט “קולקטיבים יוצרים בבית העיר”

 

DSC_3046

Coup de Cœur

במהלך השנים הצטברו בבלוג סיפורים רבים על אירועים, מקומות ואנשים.

אני אוהבת את כל הפוסטים שלי. 
ובכל זאת, יש כאלה שאני אוהבת במיוחד.
בעמוד זה אצרתי אותם.