MShana

Coup de Cœur

במהלך השנים הצטברו בבלוג סיפורים רבים על אירועים, מקומות ואנשים. 

אני אוהבת את כל הפוסטים שלי. 
ובכל זאת, יש כאלה שאני אוהבת במיוחד.
בעמוד זה אצרתי אותם.