female hands heart symbol picjumbo com

במהלך השנים הצטברו בבלוג סיפורים רבים על אירועים, מקומות ואנשים. 
שמתי לב שאני כותבת בעיקר על אמנות ותרבות. לעתים גולשת גם לאוכל.

אני אוהבת את כל הפוסטים שלי. 
ובכל זאת, יש כאלה שאני אוהבת במיוחד.
בעמוד זה אצרתי אותם.

Coup de Cœur