עוברים ושבים - סיפורים קצרים

סיפורים קצרים שנולדים מהחיים עצמם.
אוסף דמויות שחייהן הצטלבו עם חיי לרגע או יותר, על הדרך.