נניח שמנכ”לית פורטל יאהו, קרול בארץ, היתה מפוטרת בישראל

בדרך כלל אני לא מערבבת שמחה בששון. כבר שנים שיש לי אתר משפטי ולשם אני מתעלת את הגיגיי המקצועיים. החלטתי לסטות ממנהגי זה כשקראתי בכלכליסט היום שמנכ”לית פורטל Yahoo, קרול בארץ (Carol Bartz) , פוטרה מתפקידה, לאחר שנתיים וחצי, בשיחת טלפון.

הצטרפו אלי למסע דמיוני שבו הנחת המוצא היא שקרול בארץ עובדת ומפוטרת בישראל.
אין הרבה מידע כרגע לגבי הליך סיום העבודה, אז נניח גם שהעובדה היחידה שאנחנו יודעים על נסיבות סיום עבודתה הוא שפוטרה בשיחת טלפון מפתיעה וללא כל התראה.

אם היתה קרול בארץ היתה עובדת בישראל, הרי שהיתה זכאית, כמו כל עובד או עובדת אחרים, להליך שימוע לפני ההחלטה על סיום העבודה ביאהו.

אם היתה קרול בארץ היתה עובדת בישראל, הרי שהיתה זכאית, כמו כל עובד או עובדת אחרים, להודעה מוקדמת בכתב על סיום עבודתה ביאהו.

על יחסי עבודה

יחסי עובד ומעביד הם מערכת יחסים נמשכת, לעתים מערכת היחסים המשמעותית ביותר בחיי העובדים. זוהי הסיבה שבגינה הוגדר חוזה עבודה, הן על-ידי המחוקק והן על-ידי בתי הדין לעבודה, כחוזה מיוחד: חוזה יחס, חוזה שממנו נגזרות חובות וזכויות של הצדדים לו (מעסיק ועובד/עובדת), הרבה מעבר למוסכם ביניהם, ולעתים חרף המוסכם ביניהם. כך למשל, חלה חובת אמון בין הצדדים ליחסי העבודה וגם חובת השימוע. חוקי המגן קובעים מפורשות כי לא יינתן תוקף להסכמה על תנאי עבודה שמרעים עם העובד בהשוואה לתנאים הקבועים בהם, לדוגמא – עבודה בשכר נמוך משכר מינימום.

“אבל אין לי חוזה עבודה” היא תגובתם של רוב העובדים שפגשתי. רבים טועים לחשוב כי חוזה עבודה חייב להיות בכתב. מהנחה מוטעית זו נובעת מסקנה מוטעית – “אין לי חוזה כתוב משמע אין לי חוזה עבודה” .

על שולחן הכנסת מעלה אבק, עוד משנות השמונים, הצעת חוק חוזה עבודה, שאחד מסעיפיה קובע שחוזה עבודה ייעשה בכתב. אולם כאמור, הצעה זו לא עברה קריאה שנייה ושלישית ואינה מחייבת. בכל אופן, כדאי שתדעו כבר עכשיו, שחוזה עבודה יכול להיעשות בשלושה אופנים: בכתב (הכי טוב), בעל-פה (סוגרים את תנאי העבודה בשיחה) , או בהתנהגות (מבצעים עבודה, מקבלים שכר וחוזר חלילה). ייתכן מאוד שלחיצת היד בסופו של הראיון תוביל לתחילתה של מערכת יחסים משמעותית מאוד בחייכם. כל עוד יחסי העבודה מתנהלים על מי מנוחות, אין כל כך משמעות לאופן שבו נכרת חוזה העבודה. ההבדל בין חוזה בכתב, בעל-פה או בהתנהגות מתגלה רק אם וכאשר מתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים לגבי תנאי העבודה והשכר בגין העבודה. או אז מגלים שקל הרבה יותר להוכיח מה הוסכם בין הצדדים כאשר קיים תיעוד כתוב.

מאז שנת 2002 חל חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). ההודעה לעובד אינה חוזה עבודה, משום שחוזה, מטבעו, הוא דו-צדדי, כלומר שני הצדדים מסכימים על התנאים וחותמים עליו. אולם המדובר בתחליף קרוב ביותר, משום שההודעה הזו מטעם המעסיק אמורה לשקף את ההסכמות שנוצרו ביניכם לבין המעסיק או נציגו. גם תיקונים אחרונים בחוק הגנת השכר, שקשורים לתלוש שכר, אמורים היו לסייע בכך. למה אמורים? כי מעסיקים רבים אינם מקיימים את הוראות שני חוקים אלה (בין היתר) והאכיפה לוקה בחסר.

שימוע לפני ההחלטה על סיום עבודה

קצת סטינו, אז נחזור לענייננו: תאומתה של קרול בארץ הישראלית היתה זכאית לפגישת שימוע. מטרת השימוע היא לאפשר לעובדת לדעת מהן הטענות שמועלות נגדה או בעניינה, להזים את הטענות ולנסות לשכנע את הממונה עליה שלטענות אין בסיס.

פיטורים ללא עריכת שימוע מקדים מהווים פיטורים שלא כדין. אם קרול בארץ הישראלית היתה מגישה תביעה בגין פיטורים שלא כדין בהיעדר שימוע, הרי שהפיצוי הכספי אותו היה עשוי בית הדין לעבודה לפסוק לטובתה לאחר התדיינות משפטית ארוכה ומייגעת היה בגובה משתנה של 3-12 משכורות. זהו פיצוי שנתון לשיקול דעתו של השופט או השופטת היושבים לדין.

לפי הנחת המוצא שלנו, הרי שבזמן שיחת הטלפון בה נודע לקרול בארץ על סיום עבודתה, היתה ההחלטה על פיטוריה בגדר מעשה עשוי, ולא היתה לה יכולת לטעון לטובתה או לנסות לשכנע לשנות את ההחלטה הסופית.

יש הסבורים, שבסופו של דבר עריכת השימוע “לפי הספר” היא כלפי חוץ בלבד, על מנת להימנע מתביעות ומפיצוי כספי וכי הלכה למעשה שני הצדדים מודעים לכך שהסיכוי שעובדת שמקבלת הודעה על זימון לשיחת שימוע תמשיך לעבוד בחברה קטנים מאוד. ובכל זאת. אני מכירה גם מקרים של המשך עבודה לאחר שימוע.

לטעמי, התהליך השימוע, אם נעשה בהתאם לכללים שהותוו בפסיקת בית הדין לעבודה, נותנים לעובדים, לעתים בפעם הראשונה אחרי הרבה שנות עבודה, קול וביטוי. וכבוד.

פיטורים בשיחת טלפון

יאהו לא היו ראשונים ובטח לא האחרונים שמפטרים עובדים בשיחות טלפון, או בהודעות טקסט (sms). המקרה היחיד שידוע לי שהגיע לערכאות, בתחילה לבית הדין האזורי לעבודה ובהמשך, בערעור, לבית הדין הארצי הוא עניינו של משה שמיר, נהג משאית מוביל סחורות שהועסק בחברת צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת בע”מ במשך 15 שנים ופוטר בשיחת טלפון. בהתייחס לאופן מסירת הודעת הפיטורים היו רוב השופטים בדעה ש”השאלה האם האמצעי בו נמסרה הודעת הפיטורים לעובד עולה כדי ביצוע מעשה שאינו כדין אינה פשוטה כלל וכלל ונותירה בצריך עיון” והוסיפו, כי “המשפט אינו תחליף לדרך ארץ ואינו יכול לבוא במקומה וכי לא כל התנהגות שאינה יאה יכול ותהיה לה נפקות במשפט.”

עם זאת בחרו השופטים שלא לשנות את החלטת בית הדין האזורי לעבודה, לפיה זכאי משה שמיר לפיצוי כספי בגובה 15,000 ש”ח בגין פיטורים שלא כדין. הם הסבירו החלטתם זו בכך שבית הדין האזורי “מצא שהתנהלות החברה בקשר לפיטורי העובד שעבד בחברה כ- 15 שנה, פוטר על אתר, באמצעות שיחת טלפון וללא מתן הזדמנות לעובד להיפגש פנים אל מול פנים עם המעביד ולהציג בפניו את עמדתו, אינה הולמת מעביד, ומהווה התנהגות בחוסר תום לב והפרת חובת ההגינות המוטלת על הנתבעת כמעביד, עם סיום יחסי העבודה” (ע”ע 554/09, ניתן 13.1.2011)

הודעה מוקדמת

בנוסף לאופן הפיטורים ולהיעדר הליך השימוע כדין, הרי שקרול בארץ הישראלית זכאית גם להודעה מוקדמת.
תקופת הודעה מוקדמת נקבעת בהתאם לוותק במקום העבודה.

קרול בארץ עבדה כמנכ”לית יאהו שנתיים וחצי, ולפיכך תקופת ההודעה המוקדמת לה היא זכאית היא חודש ימים. כך לדוגמא, אם הודיעו לה על ההחלטה לסיים את עבודתה ביאהו היום, הרי שיחסי העבודה בין החברה לבינה יסתיימו ב- 6.10.2011. זכויותיה כעובדת שתלויות בוותק בעבודה, כמו פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, דמי הבראה וכו’ יחושבו בהתאם לתקופת עבודתה מיום תחילת עבודתה ביאהו ועד ליום 6.10.2011.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מתיר למעסיק להודיע לכם, העובדים, במסגרת ההודעה על סיום העבודה, כי הוא מוותר על נוכחותכם במקום העבודה או על עבודה בפועל, בחלק מתקופת ההודעה המוקדמת או כולה. כך שגם אם לפי החוק אתם זכאים להודעה מוקדמת של חודש, רשאי המעסיק להודיע לכם שהוא מעוניין שתבואו רק למספר ימים כדי לבצע חפיפה לעובדת חדשה או לשבוע כדי ש”תנקו שולחן”. במקרה כזה ישלם לכם המעסיק שכר עבור תקופת עבודתכם בפועל וכן פיצוי בגובה השכר הרגיל על התקופה שבה ויתר על עבודתכם (“תמורת הודעה מוקדמת”).

החוק גם מאפשר למעסיק לפטר עובדים ללא הודעה מוקדמת, מהרגע להרגע. במצב דברים בו מסיים המעסיק את עבודתו של עובד לאלתר, כל שנדרש ממנו על-פי חוק זה לשלם פיצוי לעובד (או לעובדת) בגובה השכר הרגיל בתקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

כלומר, ניתן להודיע לקרול בארץ הישראלית על סיום עבודה עוד היום. לפי תסריט כזה, יחסי העבודה יסתיימו היום, 7.9.2011.  זכויותיה תלויות הוותק של קרול בארץ הישראלית, כמו פיצויי פיטוריםחופשה שנתיתדמי הבראה וכו’ יחושבו בהתאם לתקופת עבודתה מיום תחילת עבודתה ביאהו ועד היום.

ובכל מקרה, אני מאחלת לקרול בארץ הצלחה רבה בכל שתבחר לעשות.

* * *